Papaano Makaya ang Pangungulila sa Araw ng Mga Puso

Kung namatay ang isa sa iyong mahal sa buhay, maaaring isang nakakalungkot na paalala ng taong nawala sa iyo ang Valentine's Day, o Araw ng Mga Puso. Ang VITAS ay regular na naghahandog ng mga bereavement support groups, pati na rin ng mga natatanging espesyal na kaganapan tulad ng mga memorial service at community outreach program.
Maghanap ng Support Group

Mga Resource para Makaya ang Pangungulila

Kahit na nakakaranas ng pangungulila ang lahat, ang proseso ng iyong pangungulila ay natatangi sa iyo. Walang tamang pakiramdam o tamang tagal ng pangungulila. Maaaring makatulong ang pagbabahagi ng pangungulila sa isang taong mapagkakatiwalaan at ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa kung papaano ito makaya. Kung maging mas kumplikado ang pangungulila, maaaring makatulong ang propesyonal na counseling.