Ang Doktor at Nurse ng VITAS: Magka-partner sa Pagsunod sa Standards at Batas

Ni Karen Peterson, Chief Nursing Officer

Ang Medicare Hospice Benefit na tinukoy ng Kongreso sa 1980s ay natatangi dahil binibigyang-diin nito ang tungkulin ng buong team sa pagtatag ng plan of care para sa pagkakasakit na walang lunas. Kaming mga nagtatrabaho sa hospice care ay kinikilala na ito ay isang matalinong desisyon. Nangangahulugan ito na ang bawat miyembro ng hospice care team ay dala ang kanyang sariling natatanging hanay ng mga kasanayan at kadalubhasaan sa bedside ng nakaka-awang populasyong pinaglilingkuran namin. Ang mga doctor, nurse, chaplain, social worker at mga hospice aide ay ginagawa bawat isa ang kanyang makakaya habang nasa bahay ng pasyente. Ang aming ibinahaging layunin ay ipamalas ang tamang "balanse" ng habag at kasanayan.

Marami sa aming mga kaedad ay natatakot sa mga hospice na manggagamot—hinangaan nila ang aming kasanayan at pakikiramay sa pagtatrabaho sa mga pasyente at pamilya na nahaharap sa karamdamang walang lunas dahil mas gusto nilang tumuon sa rehabilitation at recovery. Pinaghuhusayan namin ang aming mga kasanayang klinikal, mga tool na natutuhan namin sa aming propesyonal na edukasyon, kasama ang higit pang mga banayad na interbensyon na kinuha namin mula sa mga guro sa mga nakaraang taon. Sa lahat ng ito, nagsusumikap kaming i-palliate ang nakababahalang mga sintomas ng sakit na may espesyal na VITAS touch na tumutulong sa mga pasyente at pamilya na masulit ang natitirang oras sa kanilang mga mahal sa buhay.

Kami ay isang team, at ang aming pag-aalaga ay mas mahusay para rito. Gayunpaman, ang papel na ito ay inilaan upang ituon ang pansin sa bahaging "medikal" ng team na iyon, at lalo na, kung paano nagtutulungan ang nurse at doktor upang matiyak ang pagsunod sa mga patakaran at regulasyon ng hospice. Sa VITAS, ang partnership na ito ay isang paggalang sa isa't isa at pag-aalay sa pagbibigay ng pinakamahusay na maaaring ibigay ng medisina upang maibsan ang pagdurusa. Ito ay isa pang paraan ng pagbibigay prayoridad namin sa mga pasyente at pamilya sa VITAS.

Certification sa Hospice at Palliative Treatment/Certification sa Hospice at Palliative Nursing

"Ipinagmamalaki kong may ambag ako", ito ang ikaapat na value ng VITAS, at ito ang pinaniniwalaan kong sumasalamin sa mga manggagawa sa hospice kahit saan. Ipinagmamalaki ng mga propesyonal ng VITAS na maging bahagi ng isang team na naghahatid ng de-kalidad na end-of-life care, na halos lahat ng aming mga pasyente ay inirerekomenda nila sa kanilang mga kaibigan at pamilya. Alam din namin na ang uri ng gamot na ibinibigay namin sa bedside ay isang ganap na ibang uri ng gamot mula sa uri na ibinibigay at pina-practice ng aming mga peer. Habang ang karamihan sa mga manggagamot at nurse ay gusto na magtrabaho sa isang kapaligiran kung saan ang mga interbensyon na inireseta nila ay humahantong sa rehabilitation at recovery, ang mga doctor ng VITAS ay nakatuon sa pagpapagaan ng pagdurusa. At sa katunayan, ito ay, "nakapagpapagaling" sa pinakamahusay at pinakamalawak na kahulugan ng salita.

Bilang isang nurse, masasabi ko sa iyo na kinakailangan ng isang espesyal na uri ng doktor upang magtrabaho sa hospice. Ang ideya ng pagtatrabaho sa isang team - pagiging bahagi ng isang team kumpara sa papel na "namamahala" ng team "-hindi magiging kasiya-siya sa maraming mga manggagamot. Ito ang pagkakaiba ng aming mga doktor. Ito rin ang dahilan kung bakit sila ang pinakamahusay sa kanilang ginagawa. Narinig ko ang higit sa isa sa aming mga manggagamot na nagsasabi na marami silang natutuhan sa pamamagitan ng pagtatrabaho kasama ang mga hospice aide, chaplain, social worker at nurse tulad ng ginawa nila sa medikal na paaralan na nagtatrabaho kasama ang iba pang mga manggagamot. Naniniwala ako na ito ang paggalang sa isa't isa sa mga miyembro ng VITAS team na nagreresulta sa uri ng pangangalaga tungkol sa kung saan ipinahayag ng mga pamilya ang rating ng kasiyahan na nabanggit sa itaas.

Kinilala rin ang mga mga manggagamot at nurse na mayroon ng mga natatanging kasanayang ito ng mga respetadong organisasyon sa labas ng VITAS. Sa 2006, 10 ng mga certifying board ng American Board of Certifying Specialties, kinilala ang Hospice at Palliative treatment bilang isang sub-specialty at lumikha ng mga bagong patakaran sa pagkuha ng sertipikasyong ito. Isang malakas na tagataguyod ng Hospice at Palliative certification ang VITAS.

Ang isang magkatulad na sertipikasyon para sa mga hospice nurse (at mga hospice aide) ay nilikha ng Hospice and Palliative Nurses Association. Malakas na sinusuportahan ng VITAS ang sertipikasyon para sa mga disiplinang ito pati na rin ang paraan upang matiyak ang pinakamataas na kalidad ng pag-aalaga para sa mga pasyente at pamilya.

Sertipikasyon sa Karamdamang Walang Lunas

At ngayon, dumako naman tayo sa ibang uri ng sertipikasyon-ang sertipikasyon na ginagawa ng isang doktor pagdating sa hospice. Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga doktor at nurse ng VITAS na nasa pagsunod, ay literal, na nagsisimula sa pag-aalaga. Ang Mga Medicare na Kalagayan ng Paglahok (CoP) ay hinihiling sa hospice provider na makakuha ng nakasulat na sertipikasyon ng karamdamang walang lunas habang nagsisimula ang pag-aalaga. Ang sinumang sangkot sa proseso ng admission ay magsasabi sa iyo na hindi lamang ito nangangahulugan na ang doktor ay pumirma sa isang sertipikasyon.

Ang "sertipikasyon ay mababatay sa klinikal na paghuhusga ng doktor o medical director tungkol sa normal na kurso ng sakit ng indibidwal."Ang Mga Medicare na Kalagayan ng Paglahok 418.22(b)]Ang Mga Medicare na Kalagayan ng Paglahok 418.22(b)] Nangangahulugan ito na makikipag-ugnay ang doctor sa admission team at sa VITAS nurse upang makakuha ng sapat na impormasyon upang matukoy ang prognosis ng pasyente. Pinangangasiwaan din ng doktor ang pagtatatag ng inisyal na plan of care, na nakikipagtulungan sa hospice nurse upang matugunan ang mga sintomas ng pasyente. Sa ilang mga kaso, ang doktor na nagpapatunay ay kailangang gumawa ng house call upang bisitahin ang pasyente, o tawagan ang sangguniang doktor ng pasyente, o suriin ang mga medical record sa pagsisikap na kumpirmahin ang pagiging karapat-dapat o upang maunawaan ang mga sintomas ng pasyente na kailangang matugunan.

Sa anumang sandali-24 oras sa isang araw, pitong araw sa isang linggo-may isang itinalagang VITAS doktor na maaaring makipag-ugnay sa admission team-at dapat makipag-ugnay-upang maibigay ang suportang ito bilang bahagi ng proseso ng admission. Sa pagtatapos ng prosesong ito ay maaaring isulat ng doctor ang 'pagsasalaysay ng doktor' na teknikal na nakakatugon sa regulasyong tinukoy sa itaas. Ang prosesong ito ay isang tunay na kaso ng form na sumusunod sa function. Tiyak na ang form (ang salaysay ng doktor) ay kinakailangang makumpleto, ngunit ang form ay nakumpleto sa pagtatapos ng proseso kung saan kasama ang isang mahusay na pakikipagtulungan habang sinusuri ng mga medical at nursing professional ang mga pangangailangan ng pasyente at pamilya.

Pagtawag sa Attending o Sangguniang Doktor

Ang inisyal na proseso ng sertipikasyon ay isa lamang sa mga oras na maaaring kailanganin ng doctor at nurse ng VITAS na tawagan ang attending o sangguniang doktor. Ang komunikasyong ito ay maaaring kailanganing mapadali anumang oras sa panahon ng pag-aalaga sa pasyente. Tatawagin ng team ang sangguniang doktor upang makumpleto ang inisyal na proseso ng sertipikasyon, dahil ang sangguniang doktor ay kailangang ipahiwatig din sa pagsulat na ang prognosis ng pasyente ay nakakatugon sa pagiging karapat-dapat ng pasyente para sa hospice care, na sa paghuhusga ng doktor, ang prognosis ng pasyente ay mas malamang kaysa hindi, na magresulta sa kamatayan sa loob ng anim na buwan o mas maigsi pa kung nasa normal na kurso ng pagtakbo ang sakit. Minsan nagsasanib puwersa ang team ng doktor at ang attending na doktor na nagreresulta sa konklusyon o sa mga pagbabago sa plan of care na gawing mas comfortable ang mga huling araw at linggo ng pasyente.

May mga kaso kung saan ang rekord ng isang pasyente ay walang attending na doktor. Maaaring ito ay isang ospital o kahit na doktor sa emergency room na gumawa ng referral sa hospice, o maaaring hindi nagkarooon ang pasyente ng tuluy-tuloy at matatag na relasyon sa isang tiyak na doktor. Gayunpaman, mahalaga na maitaguyod natin kung sino ang pinipili ng pasyente na magkaroon ng kanyang attending/following na doktor sa oras ng admission. Sinasabi nito sa amin kung sino ang nais ng pasyente kung kanino kami kukuha ng mga order mula sa ongoing na basis. Hangga't maaari, sinusuportahan namin ang kagustuhang ito.

Ang doktor na pinipili ng pasyente na maging kanyang attending na doktor ay maaaring hindi sumang-ayon na sundin ang pasyente habang ang pasyente ay tumatanggap ng hospice care. Kahit na ang kawalan ng attending na doktor ay hindi ideyal, kapag nangyari ito, nagbibigay ang CoP ng hospice na doktor na nakakatugon sa mga medikal na pangangailangan ng pasyente. Minsan kabilang dito kahit na ang inisyal na sertipikasyon kapag ang iba't ibang mga pagsisikap upang makuha ang lagda ng tinukoy na doktor sa pahayag ng sertipikasyon ay nabigo. Sa mga pagkakataong ito, nagtatrabaho ang hospice na doktor bilang parehong hospice at attending na doktor, tulad ng nakalagay sa CoP.

Ang Pagtukoy sa Terminal Diagnosis

Para sa karamihan ng mga pasyenteng sumangguni sa VITAS, ang pangunahing terminal diagnosis pati na rin ang anumang iba pang mga kalagayan na nakakaapekto sa pasyente ay magiging ganap na malinaw mula sa pagsisimula ng referral. Para sa iba pang mga pasyenteng sumangguni sa VITAS, ang pangunahing terminal diagnosis ay hindi maliwanag sa oras ng referral. Habang ang mga pasyenteng ito ay may prognosis na anim na buwan o mas mababa sa abot ng kakayahan ng doktor upang husgahan ito, sinasabi ng pinagbabatayang sakit na malamang na hindi malinaw ang pag-ambag sa kanilang kamatayan.

Ang mga pasyenteng ito ay wastong isinasangguni sa hospice at naaangkop na tinatanggap dahil nanghihina na sila at may terminal prognosis. Ang mismong sanhi ng kanilang panghihina ay maaaring hindi malinaw bukod sa katotohanang sila ay namamatay na. Maaaring tumagal ng ilang araw pagkatapos ng admission upang pahintulutan ang karagdagang pagtatantiya at pagsusuri sa medical record at maging ang pag-uusap ng doktor-sa-doktor kasama ang sangguniang doktor bago matukoy ng hospice na doktor ang pinaka-angkop na pangunahing terminal diagnosis. Ang klinikal na karanasan, paghuhusga at pagtutulungan ng hospice na doktor at nurse sa prosesong ito ay kritikal, at ang papel ng doktor sa pagtatag ng pangunahing diagnosis ay isang mahalagang hakbang sa pagsuporta sa pag-unlad ng komprehensibong plan of care. Ang prosesong ito ay tuluy-tuloy sa buong haba ng pananatili ng pasyente sa aming serbisyo kung saan ang komprehensibong mga diagnosis (pangunahin, pangalawa, co-morbids) ay patuloy na sinusuri, nasuri at dokumentado nang naaayon.

Pagtatatag ng Komprehensibong Plan of Care

Ang kooperasyon ng team ng VITAS na doktor at nurse ay kritikal lalo na kapag naitatag ang inisyal at komprehensibong plan of care. Habang nakikilala ng hospice team ang pasyente, nagbibigay ang patuloy na feedback at pagsusuri sa IDG ng karagdagang impormasyon na dapat malaman ng team nurse upang maisagawa ang kanyang responsibilidad sa ilalim ng CoP nang maisaayos ang iba't ibang mga interbensyon na kailangan upang pamahalaan ang mga sintomas ng pasyente. Ang unang pulong ng team kung saan tinalakay ang pasyente ay isang pangunahing punto kung saan ang buong team ay nakakakita ng "malaking larawan" habang sinusuri at tinatalakay ang kumpletong plan of care na nasa proseso ng pagbuo sa unang araw ng pag-aalaga.

Isa sa mga pinaka-kritikal na bahagi ng pagsusuring ito-at ito ay isa sa mga lugar kung saan ang pananagutan ay nakasalalay lamang sa team ng doktor-ay ang pagsusuri ng profile ng gamot ng pasyente. Gaya ng batid namin, maraming mga pasyente ang lumalapit sa amin nang wala ang kanilang attending na doktor na nagkaroon ng mabigat na pag-uusap sa kanilang pasyente tungkol sa kung ano ang tunay na kahulugan ng kanilang sakit sa mga terminong madaling unawain. Kaya, halimbawa, ang isang pasyente ay maaaring magpatuloy na uminom ng mga gamot na nagpapababa ng kolesterol, sa kabila ng katotohanan na ang mga gamot na ito ay kakaunti o walang pakinabang kapag hinaharap ang karamdamang walang lunas. Patuloy ba kaming nagbibigay ng mga gamot tulad ng Aricept kung saan ang pangunahing layunin ay maantala ang progreso ng sakit na Alzheimer? Kadalasang may mga side effect ang mga gamot na ito at may dalang mga komplikasyon na dapat iwasan ng pasyente. Kapag nahaharap sa gayong mga kalagayan, maaaring isaalang-alang ng hospice na doktor ang pagpapahinto sa mga gamot na ito upang ang mga mapanghamong sintomas ay mas mahusay na makontrol nang walang pagkagambala ng mga di epektibong gamot. Minsan ang aspektong ito ng pamamahala ng komprehensibong plan of care ay kailangang ipaabot sa attending na doktor upang talakayin ang naaangkop na paraan tungo sa pagpapahinto. At tiyak na kasama rito ang may pag-iisip, maalam at may kasanayang pakikipag-usap sa pasyente at pamilya.

Ang isyu ng pagiging epektibo ng gamot ay patuloy na nakatanggap ng maraming pansin. Nakagawa na ng determinasyon sa kasaysayan ang mga hospice tungkol sa kung ang bawat indibidwal na gamot ay nauugnay sa terminal diagnosis. Kamakailan lamang ay sinabi ng Centers for Medication/Medicaid Services (CMS) na inaasahan nito ang mga hospice na gumawa ng higit pa upang matugunan ang pagiging epektibo ng gamot, ang potensyal para sa mga pakikipag-ugnayan sa gamot at pagsusuri sa mga gamot ng pasyente kung may kaugnayan o wala sa terminal diagnosis. Inaasahan ng CMS ang team na hikayatin ang pag-alis sa mga medikasyong hindi na epektibo sa paggamot ng pasyente. Sa katunayan, inaasahan ng CMS na ang karamihan sa mga pasyente ay hindi magpapatuloy na makatanggap ng mga gamot na walang kaugnayan sa terminal diagnosis. Ginagawa nito ang pagsusuri sa profile ng gamot sa mismong admission at sa mga regular na interval sa kabuuan ng pananatili ng pasyente sa VITAS na mas kritikal.

Sa VITAS, ang komprehensibong plan of care ay susuriin sa pulong ng team, sa pangkalahatan tuwing dalawang linggo. Mga susing kalahok ang team ng doktor at nurse ng VITAS sa pagsusuring ito at tinutulungan ang team na tiyakin na nagpapatuloy ang plan of care upang matugunan ang mga pangangailangan ng pasyente at pamilya sa kasagsagan ng pagkakasakit ng pasyente.

Recertification (Muling sertipikasyon)

Sa mga regular na interval, ang hospice na doktor, na may suporta mula sa nurse at iba pang mga miyembro ng team, ay dapat muling patunayan na ang pasyente ay mananatiling karapat-dapat at naaangkop upang makatanggap ng hospice services na magdidikta sa salaysay ng doktor sa ganoong resulta. Nangangahulugan ito na patutunayan muli ng doktor, sa abot ng kanyang opinyong medikal, na ang pasyente ay hindi mabubuhay nang mas mahaba kaysa sa anim na buwan kung ang sakit ay tumatakbo sa normal na kurso nito.

Sa paglipas ng mga taon, tiniyak ng CMS na nauunawaan ng hospice at attending na doktor na hindi eksaktong siyensya ang opinyong medikal na ito. Hindi ito sinasalungat ng kasalukuyang focus sa mga mas matagal manatiling pasyente. Habang pinapataas ng CMS ang focus nito sa dokumentasyon ng suporta sa pagpapatunay ng mga pasyente na nananatili sa hospice nang mas mahaba kaysa sa 180 araw (anim na buwan), nananatiling malinaw ang batas at mga regulasyon na ang klinikal na paghusga ng team ng doktor ay dapat na tukuyin kung ang pasyente ay naaangkop para sa admission sa hospice, at kung natutugunan o hindi ng pasyente ang pamantayan upang mabigyan siya ng serbisyo.

Hindi lamang nagbibigay ang aming mga doktor ng pambihirang pag-aalaga, kundi masigasig nilang inaalam ang mga patakarang ito na nangangasiwa sa Medicare Hospice Benefit. Iginagalang nila ang anim na buwang gabay at ginagawa ito kahit na ito ay napakamahirap, tulad ng mga diagnosis ng non-cancer. Sa lugar na ito, tulad ng iba pang mga lugar ng hospice care, ang mga doktor ng VITAS ay pinuno sa industriya. Dapat bigyang-pansin dito na ang karanasan ng VITAS sa pagtukoy sa anumang naibigay na prognosis ng pasyente ay kapansin-pansin. Halos 90 porsyento ng mga pasyente na ipinapasok sa aming pag-aalaga ay kasama namin sa loob ng anim na buwan o mas maigsi pa. Sa katunayan, halos kalahati ng lahat ng mga pasyente ang umamin na mamamatay sila sa loob ng dalawang linggo ng pagpasok. Kahit na para sa mga pasyenteng nasa hospice sa loob ng maigsing panahon, ang dokumentasyon ng kanilang katayuan sa admission ay kritikal.

Ang mga doktor ng VITAS ay lubos na may kasanayan sa pagtukoy ng prognosis ng pasyente sa admission at sa oras ng recertification. At, sa mga pagkakataong susuriin ng Medicare Administrative Contractor (MAC) ng CMS hinggil sa pagiging karapat-dapat ng isang pasyente, ang mga pagpapasya ng aming mga doctor upang tanggapin ang mga pasyente bilang angkop na pagiging karapat-dapat ay halos palaging itinataguyod. Bilang bahagi ng naturang mga pagsusuri sa regulasyon, ang aming mga team ng doktor at medical director ay pana-panahong nagpapatotoo sa harapan ng Administrative Law Judges sa mga kasong ito upang maipaliwanag kung bakit, mula sa pananaw ng doktor, angkop ang certification o recertification.

Ang isang regulasyong naisakatuparan noong 2011 ay inilaan upang matiyak na ang mga pasyenteng tumatanggap ng hospice services ay patuloy na magiging karapat-dapat para sa hospice kahit na higit pa sa anim na buwan ang kanilang serbisyo. Ang bawat pasyenteng nananatili sa serbisyo nang mas mahaba kaysa sa 180 araw ay dapat magkaroon ng pagbisita, o "face-to-face encounter," kasama ang isang hospice na doktor, at muli sa bawat kasunod na 60- araw ng recertification. Sa madaling salita, para sa mga "outlier" na pasyenteng ito na tumanggi sa prediksyon at nabuhay nang mas mahaba kaysa sa 180 araw, ang isang VITAS na doktor (o nurse practitioner) ay gagawa ng house call tuwing 60 araw. Sa nasabing "encounter," ang doktor/nurse practitioner ay gagawa ng pisikal na pagtatasa, tinutukoy ang patuloy na pagiging karapat-dapat at gumagawa ng anumang mga pagbabago sa mga medikal na order ng pasyente na kailangan dahil sa pagbisitang ito. Habang magastos ang mga face-to-face na requirement sa hospice, sumali kami sa aming samahang pangkalakal, ang National Hospice and Palliative Care Organization, sa pagsuporta sa direktibang ito, na nagtaguyod ng tiwala sa publiko sa aming mga serbisyo.

Mga Pagbabago sa Antas ng Pag-aalaga

Ang isang huling lugar kung saan ang team ng doktor at nurse ay gumaganap ng pangunahing papel sa pagsunod ay nauugnay sa mga pagbabago sa antas ng pag-aalaga. Ang pagbabago sa antas ng pag-aalaga ay halos kapareho sa ibang mga order ng doktor na tinalakay kanina. Ang isa sa mga function ng team, bilang karagdagan sa pamamahala ng gamot, paggamot, pagkakaloob ng mga supply, home medical equipment, atbp, ay ang paglalagay ng pasyente sa tamang antas ng hospice care.

Ang mas mataas na level ng pangangalaga ay sumasalamin sa matinding pangangailangan ng pasyente at kakayahan ng pamilya upang pamahalaan ang matitinding pangangailangan. Kapag tinukoy ng nurse na ang mga sintomas ng pasyente ay hindi kayang pangasiwaan ng pamilya sa setting ng bahay, maaaring sumangguni ang nurse sa doktor upang iulat ang nakikita niya. Gamit ang nurse bilang kanyang mga mata at tainga, maaaring masuri ng doktor na alinman sa Continuous Home Care (CHC) or General Inpatient Care (GIP) ang naaangkop na i-order. Alinman sa mga mas mataas na level ng pangangalagang ito ang nagbibigay sa pasyente at pamilya ng mas masidhing serbisyo upang matugunan ang mas mapanghamong mga pangangailangan ng pasyente.

Binubuod ng mga materyales sa edukasyon ng VITAS ang iba't ibang level ng pangangalaga, at sa isang nakaraang artikulo na inilathala sa compliance website ng VITAS na tinatawag na Continuous na Paggamot sa VITAS, nagbigay kami ng mas maraming paliwanag sa continuous na paggamot at pag-aalaga ng inpatient. Bagaman ang mga kinakailangan sa pagiging karapat-dapat para sa bawat isa sa mas mataas na level ng pangangalaga ay halos pareho, kritikal na isasaalang-alang ang mga kagustuhan ng pasyente at pamilya para sa setting ng mas mataas na level ng pangangalaga. Ang interdisciplinary team, na kinabibilangan ng pasyente at pamilya, ang nagtutulak sa pagpili kung tatanggap ba ng CHC o GIP.

Sa kasaysayan, ang mga pasyenteng ito ay may maigsing tagal ng pananatili sa mas mataas na level ng pangangalaga. Ang napaka-igsing tagal ng pananatili para sa mga pasyenteng natanggap ang mas mataas na level ng pangangalaga ay ang resulta ng kadalubhasaan ng mga doktor ng VITAS sa pagkontrol ng mga sintomas. Madalas na napapangasiwaan ng mga doktor ng VITAS ang mga sintomas nang mabilis at ibinabalik ang mga pasyente sa isang "routine" ng level ng pangangalaga; gayunpaman, kung minsan ang mga sintomas na ginawang angkop ang pasyente para sa GIP o CHC ay mga palatandaan din ng paparating na kamatayan. Sa alinmang kaso, kung naaangkop, ang mga mas mataas na level ng pangangalaga ay nagpapagaan sa "krisis" ng mga di kaaya-ayang sintomas at pinahihintulutan ang mga pasyente at pamilya na maglaan ng mas maraming kalidad ng oras sa isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay. Tulad ng iyong masasabi, ang partnership sa pagitan ng doktor at nurse sa mga sitwasyong ito ay kritikal.

Bumalik Tayo sa Kung Saan Tayo Nagsimula

Sa bandang huli, sa VITAS, ito ay ang partnership sa pagitan ng mga nurse at doktor, na binuo sa paglipas ng mga taon ng pagsasanay at iginawad bilang mga miyembro ng interdisciplinary team, na nagbibigay-daan sa mga natatanging medikal na aspeto ng pangangalaga na ibinibigay ng mga doktor ng VITAS sa 15,500-kasama ang mga pasyente sa anumang araw. Bahagi ito ng agham at bahagi ng sining na bumubuo sa mabisang kumbinasyon. Bahagi rin ito ng kasanayan at bahagi ng pakikiramay.

Bilang isang nurse sa VITAS, "lumaki ako" na pinahahalagahan ang partnership na ito. Sa artikulong ito napataas ko ang kahalagahan ng partnership na ito sa paghahatid ng pag-aalaga sa aming mga pasyente at pamilya. Nagbibigay ang mga doktor at nurse ng VITAS ng pinakamataas na kalidad ng hospice at palliative care at nananatiling tagapagtaguyod para sa aming mga pasyente habang, kasabay nito, tinitiyak ang pagsunod sa lahat ng mga patakaran ng pamahalaan.

Bilang Chief Nursing Officer, lalo kong nais na kilalanin kung ano ang bitbit ng bawat team ng nurse/doktor sa mga aspetong medikal ng pag-aalagang ibinibigay namin. Ganap na nagbibigay ng kahusayan ang aming mga nurse at doktor. Ipinagmamalaki ko ang mga doktor at nurse at ng lahat ng mga nakatuon na miyembro ng team at mga tauhan ng opisina/suporta na nakikipag-ugnay sa aming mga pasyente at pamilya araw-araw.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.