Mga Dokumento sa Compliance

Nagtatalaga ng pamantayan ang VITAS, Sinusunod ang mga Tuntunin

Ang kultura ng pagsunod ng VITAS is sumasalamin sa mga dokumentong nakalista sa ibaba.