Hotlines at Media Contact

VITAS Compliance Hotline:

1.800.638.4827

Chemed Theft at Fraud Hotline:

1.833.624.0343

HIPAA Hotline:

1.866.298.4827

Media Contact:

1.877.848.2701 o media@vitas.com

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.