Nagsisimula ang aming Kultura ng Pagsunod sa Mga Tao

Ang etikal at ligal na pag-uugali sa VITAS ay parehong pansariling responsibilidad at kultura ng korporasyon. Nagsimula ito sa aming pagkakatatag noong 1978, dahil ang mga tao na gusto ang pag-aalaga sa namamatay ay ang mga tao na nais gawin ang tamang bagay. Noong 1995, ilang taon bago inilathala ng Office of the Inspector General ang mga patnubay sa hospice, isinulat ng VITAS ang sarili nitong patakaran sa pagsunod upang matugunan ang mga peligrosong lugar at etikal na pag-uugali sa pagkakaloob ng maaasahan, ligtas at kalidad na end-of-life care; ginagabayan kami nito ngayon.

Nagtayo ang VITAS ng isang matatag na programa sa pagsunod sa solid na pundasyong ito. Tumutulong ito sa paglulunsad ng magagandang hangarin sa mga kasanayan sa organisasyon na sinisiguro ang pangako sa integridad sa lahat ng antas ng aming kumpanya.

VITAS Values

  • Prayoridad ang mga pasyente at pamilya
  • Nagmamalasakit kami sa isa’t isa.
  • Gagawin ko ang aking makakaya ngayon at gagawa ng mas mahusay pa bukas.
  • Ipinagmamalaki kong gumawa ng pagkakaiba.
Tawagan ang VITAS sa 800.638.4827

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.