Hospice Care sa Panama City, FL

Hospice Care sa Panama City, FL

Bumibisita ang mga miyembro ng iyong VITAS hospice team sa tuwing tumatawag ka malapit sa Panama City-isa man itong pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living, o pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga-sa buong Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, at Washington county.

Ang VITAS ay may inpatient unit at maraming opisina sa Panama City, at nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man kailanganin ito.

Para sa mga eligible na pasyente, marami ang mga benepisyo ng hospice care. Mula sa paggawa ng mga pang-indibidwal na plano ng pangangalaga hanggang sa pamamahala ng mga sintomas, malalapitan ng mga pasyente ang mga interdisciplinary care team ng VITAS 24/7/365 sa mga setting ng pangangalaga na kanilang pinili.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.