Hospice Care sa Panama City, FL

Bumibisita ang mga miyembro ng iyong VITAS hospice team sa tuwing tumatawag ka malapit sa Panama City-isa man itong pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living, o pasilidad sa pangmatagalang pangangalaga-sa buong Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson, at Washington county.

Ang VITAS ay may inpatient unit at maraming opisina sa Panama City, at nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man kailanganin ito.

Para sa mga eligible na pasyente, marami ang mga benepisyo ng hospice care. Mula sa paggawa ng mga pang-indibidwal na plano ng pangangalaga hanggang sa pamamahala ng mga sintomas, malalapitan ng mga pasyente ang mga interdisciplinary care team ng VITAS 24/7/365 sa mga setting ng pangangalaga na kanilang pinili.

Naghahanap ka ba ng career sa hospice sa Panama City? Tingnan ang aming mga bukas na posisyon ngayon.

Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming pangkalahatang pinagseserbisyuhang lugar sa Panama City.

Mga Lokasyon ng VITAS Healthcare sa Panama City

Hospice Care Sa Bahay


    Makipag-ugnayan sa amin upang malaman ang higit pa tungkol sa aming hospice care sa bahay.

    850.895.0224

Inpatient na Unit

Mga Opisina

Marami Pang Mga Lokasyon ng Vitas

Kilalanin ang Hospice Team ng VITAS

Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang hospice aide sa VITAS

Hospice Aide

Nagbibigay ang hospice aide ng personal care sa pasyente. Sila rin ang "mata at tainga" ng iba pang hospice team.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS