Maghanap ng Hospice at Palliative Care sa LA at Ventura County

Maghanap ng Hospice at Palliative Care sa LA at Ventura County

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa integrated care, atbp.) sa Mga Coastal City, San Gabriel City, at LA/Ventura county.

May mga opisina ang VITAS sa Lancaster, Camarillo, Torrance, Encino at Covina, at mga inpatient bed sa buong lugar.

Nagbibigay kami ng hospice care saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Nagbibigay kami ng buong spectrum ng hospice services para sa mga adult at pediatric na pasyenteng may life-limiting illness. Gumagamit kami ng iba't ibang paraan para magkontrol ng pananankit, mamahala ng mga sintomas, at magpahupa ang pagkabalisa, at nagbibigay kami ng tulong na espirituwal at emosyonal na suporta para tulungan ang mga taong mamuhay nang may dignidad at comfort sa kanilang mga huling buwan, linggo, at araw.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.