Hospice at Palliative Care sa Fairview Heights

Hospice at Palliative Care sa Fairview Heights

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng VITAS hospice team kahit saanman ang itinuturing mong tahanan sa buong Southwestern Illinois.

Ang VITAS hospice team sa Fairview Heights ay isa sa pinakamahusay sa bansa, na may 2022 "Hospice Honors Elite" na pagkilala para sa aming trabahong naghahatid ng napakagandang karanasan para sa mga pasyente sa hospice at sa kanilang mga pamilya.

May opisina kami sa Fairview Heights at nagbibigay kami ng hospice care saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Fairview Heights

16 Executive Drive

Suite 100

Fairview Heights, IL 62208


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Hospice Office ng VITAS sa Fairview Heights

16 Executive Drive

Suite 100

Fairview Heights, IL 62208

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.