Atlanta Hospice at Palliative Care

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng iyong VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay-ito man ay sa isang pribadong bahay, nursing home, assisted living community, o pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan-sa buong Metro Atlanta.

May opisina ang VITAS sa Atlanta, at nagbibigay kami ng pangangalaga saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Ang pagpili ng VITAS para sa iyong sarili, sa iyong mahal sa buhay, o sa iyong pasyente ay nangangahulugang ang pagpili ng:

  • Ang una at tanging hospice provider sa Georgia na nakatanggap ng sertipikasyon mula sa American Heart Association®, na nagpapahiwatig ng aming kakayahan na makapagbigay ng pinakamataas na pamantayan ng pangangalaga para sa mga pasyenteng mayroong end-stage na pagpalya ng puso.­
  • Isang pangkat na araw-araw na pinagsisilbihan ang mga beterano sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga sentrong medikal ng VA, na kung saan sinisiguro na natatanggap ng mga beteranong pasyente ang kanilang mga benepisyo, at itinutugma ang paggagamot sa kanilang partikular na pangangailangan.
  • Kumpletong saklaw ng mga prescription drugs, mga gamot na hindi nangangailangan ng reseta, medikal na kagamitan, at mga bagay na kaugnay sa diagnosis ng pasyente sa hospice.
  • 24/7 na kakayahang makatanggap ng Telecare mula sa matutulungin at mapag-arugang mga propesyonal na may kakayahang matugunan ang mga alalahanin ng pasyente at tagapag-alaga.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Opisina sa Atlanta ng VITAS Hospice

2000 Riveredge Pkwy NW

Suite GL - 100

Atlanta, GA 30328


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Opisina sa Atlanta ng VITAS Hospice

2000 Riveredge Pkwy NW

Suite GL - 100

Atlanta, GA 30328

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.