May mga Tanong? May mga Sagot Kami

Hindi ka man sigurado tungkol sa kung paano makakatulong ang hospice sa iyong pasyente, o gusto mong malaman ang marami pa tungkol sa mga serbisyong iniaalok namin, narito ang aming mga eksperto para tumulong.
Magtanong sa Amin Ngayon

Sa Vitas, nakatuon ang aming mga may karanasang propesyonal sa pagsuporta sa mga taong nasa komunidad ng pangangalaga ng kalusugan sa pamamagitan ng pagtuturo tungkol sa senyales ng sakit at ang kahalagahan ng hospice care para sa iyong mga pasyente at para sa iyo.

Kung ang tanong mo man ay tungkol sa pagiging karapat-dapat para sa mga pasyente na may malubhang karamdaman, tulong sa mga talakayan sa pagpaplano ng makabagong pangangalaga, impormasyon tungkol sa aming pribadong Goals-of-Care Preceptorship and Certificate Program, o ang pangunahing kaalaman lang ng hospice care, hinihikayat ka naming makipag-ugnayan sa amin.

Makakaasa kang makatanggap ng sagot sa loob ng 48 oras ng pagsusumite, Lunes - Biyernes sa pagitan ng mga oras na 9 a.m. - 5:30 p.m. ET.

May mga tanong tungkol sa pag-refer sa iyong pasyente sa hospice? Magtanong sa mga eksperto.

Sasagot ang aming team sa loob ng 48 oras Lunes hanggang Biyernes. Kung kailangan mo ng mas maraming agarang tulong, available ang aming mga eksperto 24/7 sa 800.582.9533.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.