Nursing Job Fair sa Broward County

Nobyembre 19, 2021

9 am - 3 pm

Tungkol sa Job Fair na ito

Nagha-hire ang VITAS Healthcare ng mga registered nurse (RN), licensed practical nurse (LPN), home health aide (HHA), at social worker para maging bahagi ng aming hospice care team sa Broward County, Florida.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Isang miyembro ng team ng VITAS na naglalakad sa opisina

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.