Isang grupo ng mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na may mga suot na face mask at nakatayo sa hindi pantay-pantay na linya

Virtual na Job Fair sa Broward County

Septiyembre 24, 2021

9 am - 3 pm

Tungkol sa Virtual na Job Fair na ito

Nagha-hire ang VITAS Healthcare ng mga nurse (mga RN at LPN), home health aide (HHA), at social worker para maging bahagi ng aming mga hospice care team sa Broward County, Florida.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.