Isang grupo ng mga nakangiting nurse

Virtual na Nursing Job Fair sa Volusia County, FL

Agosto 5, 2021

9 am - 3 pm

Tungkol sa Nursing Job Fair na ito

Nagha-hire ang VITAS Healthcare ng mga registered nurse (RN) at home health aide (HHA) para sumali sa aming hospice care team sa Volusia County, Florida.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply