Isang kumbinasyon ng mga larawan na nagpapakita ng isang nurse ng VITAS at mga building at langit sa Southern California

Virtual na Nursing Job Fair sa San Fernando at Ventura

Agosto 24, 2021

Tungkol sa Nursing Job Fair na ito

Nagha-hire ang VITAS Healthcare ng mga registered nurse (RN) para maging bahagi ng aming mga hospice care team sa San Fernando Valley, Antelope Valley, at Ventura County na mga lugar sa Greater Los Angeles.

Ang mga miyembro ng VITAS team ay pangunahin sa aming misyon-ang paghahatid ng kaginhawahan at karangalan sa mga pasyenteng malapit nang mamatay at pagbibigay-suporta sa kanilang mga mahal sa buhay. At dahil makakatrabaho mo ang iba pang hospice professionals na may karanasan sa trabahong ito, magkakaroon ka ng mga mahusay na kasamahan  na makakasama mo sa trabaho, layunin, at tagumpay.

Ang career sa VITAS, ang nangungunang hospice provider sa bansa, ay naghahandog ng:

Mga Kapaki-pakinabang na Resource sa Pag-apply

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.