Tallahassee (pinapatakbo kasama ng Covenant)

Tallahassee (pinapatakbo kasama ng Covenant)

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay sa Franklin, Gadsden, Jefferson, Leon, Liberty, Madison, Taylor, at Wakulla county.

May panahon ang VITAS para tiyaking ang mga pasyente ay kumportable, at para pahusayin ang kanilang quality of life sa pamamagitan ng pangangasiwa ng mga sintomas, pagpapahupa ng pananakit, at pagbawas ng mga 911 na tawag at muling pagpapaospital.

Mayroon kaming opisina sa Tallahassee, at nagbibigay kami ng pangangalaga saanman mo kinakailangan ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Tallahassee

2852 Remington Green Circle

Suites 101 & 102

Tallahassee, FL 32308


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Tallahassee

2852 Remington Green Circle

Suites 101 & 102

Tallahassee, FL 32308

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.