Hospice Care sa Mobile at Daphne, AL

Hospice Care sa Mobile at Daphne, AL

Binibisita ng mga miyembro ng VITAS hospice team ang mga pasyente saanman ang itinuturing nilang bahay (pribadong bahay, nursing home, assisted living community, pasilidad sa pangangalaga na pangmatagalan, atbp.) sa buong Baldwin at Mobile county.

May mga opisina kami sa Mobile at Daphne, at nagbibigay kami ng pangangalaga saanman mo kinakailangan ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Ang layunin ng VITAS ay indibidwal na pag-aalaga na tinutukoy ayon sa mga kahilingan at kagustuhan ng pasyente. Bilang karagdagan pa sa klinikal na pagkadalubhasa, naghahandog kami ng pangkabuuang pamamaraan sa end-of-life care. Mayroon din kaming mga tauhang sinanay upang maunawaan ang mga pangangailangan ng maraming beteranong militar na itinuturing ang Dothan bilang ang kanilang tinitirahan.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Lokasyon at Lugar na Pinagsisilbihan


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.