Hospice at Palliative Care sa Kansas City, Kansas

Hospice at Palliative Care sa Kansas City, Kansas

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng iyong VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay (pribadong bahay, nursing home, pasilidad sa assisted living community, o pasilidad sa long term care, atbp.) sa Greater Kansas City, Kansas, area.

May opisina ang VITAS sa Lenexa at mga inpatient na kama sa buong lugar. Nagbibigay kami ng hospice care saan mo man ito kailangan. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Nagbibigay kami ng buong spectrum ng hospice services para sa mga taong malapit na ang katapusan ng buhay. Gumagamit kami ng iba't ibang paraan para makontrol ang pananakit at mabawasan ang pagkabalisa, at nagbibigay kami ng tulong na espirituwal at emosyonal na suporta para tulungan ang mga taong mabuhay nang may dignidad at comfort sa kanilang mga huling buwan, linggo, at araw.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.