Hospice Care sa Dothan, AL

Bibisitahin ka ng mga miyembro ng iyong VITAS hospice team saanman ang itinuturing mong bahay-ito man ay sa isang pribadong bahay, nursing home, pasilidad ng assisted living, o pasilidad ng pangangalaga na pangmatagalan-sa buong Barbour, Coffee, Covington, Crenshaw, Dale, Geneva, Henry, Hourston, at Pike county.

Mayroon kaming opisina sa Dothan at nagbibigay kami ng hospice care saanman mo kinakailangan ito. Ipinapakita ng mapa sa ibaba ang aming general service area.

Bilang karagdagan pa sa klinikal na pagkadalubhasa, naghahandog kami ng pangkabuuang pamamaraan sa end-of-life care. Mayroon din kaming mga tauhang sinanay upang maunawaan ang mga pangangailangan ng maraming beteranong militar na itinuturing ang Dothan bilang ang kanilang tinitirahan.

Makagawa ng mga pagbabago ngayon

Maging Isang Nurse ng VITAS

Mag-click Dito Upang Malaman ang Higit pa

Mga Lokasyon at Lugar ng Serbisyo

OPISINA

Dothan

1435 West Main St.

Dothan, AL 36301


Ang hospice care sa mga lugar ng serbisyo sa bahay ay naka-highlight sa mapang nasa loob ng kulay-ubeng border.

Ang aming mga eksperto sa hospice care ay maaaring maka-ugnayan nang 24/7 upang makatulong na masagot ang mga tanong, makapagbigay ng suporta, at masiguro na ang lahat ng iyong mga pangangailangan ay nakakamit.

OPISINA

Dothan

1435 West Main St.

Dothan, AL 36301

Ang Aming mga Serbisyo ng Pangangalaga

Sa VITAS, inaalagaan namin ang mga pasyente sa pamamagitan ng isang interdisciplinary team na binubuo ng nurse, doktor, aide, social worker at chaplain. Gumagawa ang aming mga team ng personalized care plans o plano ng pangangalaga na angkop na angkop para sa pasyente upang masigurado na na kumportable siya at napapanatili ang kanyang dignidad at kalidad ng buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.