Inpatient Unit ng VITAS sa Villa Rosa

5131 Medical Drive

Suite 310

San Antonio, TX 78229

Nauunawaan namin kung gaano kahalaga ang tahanan sa mga hospice patient. Kung gugustuhin ng iyong mahal sa buhay na manatili sa Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Villa Rosa, gusto naming malaman mong gumawa kami ng isang kumportable at parang-tahanan na kapaligiran. Ang aming layunin ay pangalagaan ka at ang iyong minamahal sa panahon ng kahirapan na ito.

Tinatanggap ng inpatient hospice unit ng VITAS ang mga pasyente mula sa San Antonio at sa mga kalapit na county. Sinisiguro ng aming lubos na propesyonal na interdisciplinary team na ang bawa't isang pasyente at miyembro ng pamilya ay nakakatanggap ng pag-aalaga na pang-indibidwal at sa lahat ng oras.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS