VITAS Community Life at Inpatient Center sa Delray Beach FL

5912 W Atlantic Ave.

Delray Beach, FL 33484

Habang karamihan sa hospice care ay dinadala sa bahay ng pasyente, may mga panahon na hindi makontrol ang mga sintomas sa bahay. Sa mga panahong iyon, makakaasa ang mga pasyente ng VITAS at mga pamilya sa southern Palm Beach County sa inpatient care sa magandang VITAS Community Life and Inpatient Center sa Delray Beach.

Ang VITAS Community Life and Inpatient Center sa Delray Beach ay ang kauna-unahang hospice inpatient unit (IPU) na itinayo ng VITAS mula sa simula ng pundasyon nito. Nagsisilbi itong hiwalay na inpatient unit sa mga pasyente at kanilang kapamilya maging sa mga lokal na grupo at organisasyon sa komunidad na gustong magtipon o magdaos ng mga pagdiriwang doon.

Bawat silid ng pasyente ay pinalamutian nang natatangi at may naka-screen na balkonahe kung saan matatanaw ang tahimik na lawa. Maaaring dalhin ang state-of-the-art na kama sa balkonahe upang ma-enjoy ng mga pasyente ang sikat ng araw, marinig ang mga ibon at makakuha ng kaunting sariwang hangin bilang therapy. Sa loob, ang lugar ng spa ay maaaring gamitin para sa mga alternatibong therapy tulad ng masahe at immersion, kung naaangkop.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS