Hospice House ng VITAS sa Orange County

18582 Vanderlip Ave.

Santa Ana, CA 92705

Kapag kailangan ng mga pasyente ng hospice ng pag-aalagang higit pa sa maibibigay sa bahay, ang Hospice House ng VITAS ay idinisenyo upang makapagbigay ng kinakailangan at naaangkop na pangangalaga.

Tumatanggap ang mga pasyente ng 24/7 na aktwal na pangangalaga mula sa pangkat ng mga klinikal na dalubhasa ng VITAS upang makontrol ang mga sintomas. Ang mga tauhan ng VITAS, mula sa mga doktor hanggang sa mga chaplain, ay naglalaan ng panahon upang makipag-usap sa mga pasyente at pamilya-at upang makinig.

Ang pananatili ng inpatient ay nagsisimula sa pagkontrol ng mga sintomas sa tulong ng aming mga klinikal na tauhan. Naririto ang VITAS upang masuportahan ka at ang iyong mga mahal sa buhay sa panahong ito.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS