VITAS Inpatient Hospice Unit sa Regent Care Center ng The Woodlands

10450 Gosling Road

The Woodlands, TX 77381

Inpatient Hospice Center

Kung minsan, para sa mga sandaling panahon, maaaring mangailangan ang mga hospice patient ng pangangalaga na higit sa kung ano ang maaaring kumportableng naibibigay sa bahay. Sa VITAS Inpatient Unit sa Regent Care Center ng The Woodlands, nagbibigay ng kinakailangang antas ng pangangalaga ang aming pangkat ng mga espesyalista upang mapahupa ang mga sintomas, upang mabilis na makabalik ang mga pasyente sa pagiging pamilyar sa kanilang mga sariling bahay at routine sa lalong madaling panahon.

Kung ang iyong mahal sa buhay ay mangangailangan ng pamamalagi sa isang inpatient unit, magandang malaman mong gumawa kami ng kapaligirang parang bahay kung saan sila makakapagpahinga at kung saan mahusay at maalagang mapapamahalaan ang mga medikal na krisis.

Gumagamit ang isang nurse ng VITAS ng stethoscope para mapag-aralan ang puso ng isang pasyente

Mga Feature ng Inpatient Unit

  • 12 mga pribadong kwarto
  • Outdoor na lugar
  • Mga pribadong paliguan
  • Shared na pampamilyang kwarto
  • Shared na kusina
  • Mga pasilidad sa paliligo para sa mga bisita
  • Pribadong tahimik na kwarto

May bibisitahin ka ba sa hospice?

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Ang aming grupo ng espesyal na sinanay na mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan na sinisiguro na ang mga huling buwan, linggo o araw ng isang pasyente ay magreresulta sa kalagayan ng kaginhawahan at karangalan.

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.

Isang Doktor sa VITAS
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.

Isang social worker sa VITAS
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.

Isang bereavement specialist sa VITAS
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.