VITAS Inpatient Hospice Unit sa Regent Care Center ng The Woodlands

10450 Gosling Road

The Woodlands, TX 77381

Kung minsan, para sa mga sandaling panahon, maaaring mangailangan ang mga hospice patient ng pangangalaga na higit sa kung ano ang maaaring kumportableng naibibigay sa bahay. Sa VITAS Inpatient Unit sa Regent Care Center ng The Woodlands, nagbibigay ng kinakailangang antas ng pangangalaga ang aming pangkat ng mga espesyalista upang mapahupa ang mga sintomas, upang mabilis na makabalik ang mga pasyente sa pagiging pamilyar sa kanilang mga sariling bahay at routine sa lalong madaling panahon.

Kung ang iyong mahal sa buhay ay mangangailangan ng pamamalagi sa isang inpatient unit, magandang malaman mong gumawa kami ng kapaligirang parang bahay kung saan sila makakapagpahinga at kung saan mahusay at maalagang mapapamahalaan ang mga medikal na krisis.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS