Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Encompass Rehabilitation Hospital ng The Woodlands

18550 S I-45

Conroe, TX 77384

Kung minsan, para sa mga sandaling panahon, maaaring mangailangan ang mga hospice patient ng pangangalaga na higit sa kung ano ang maaaring kumportableng naibibigay sa bahay. Sa Inpatient Unit ng VITAS sa Encompass Rehabilitation Hospital of The Woodlands, ibinibigay ng aming may espesyalistang team ang kinakailangang antas ng pangangalaga para mapahupa ang mga sintomas, nang sa gayon ay makabalik ang mga pasyente sa kanilang sariling bahay at mga routine sa lalong madaling panahon.

Kung ang iyong mahal sa buhay ay mangangailangan ng pamamalagi sa isang inpatient unit, magandang malaman mong gumawa kami ng kapaligirang parang bahay kung saan sila makakapagpahinga at kung saan mahusay at maalagang mapapamahalaan ang mga medikal na krisis.

Ipinagmamalaki ng VITAS na maging host at partner ang Encompass Rehabilitation Hospital para sa aming inpatient unit sa Woodlands. Bilang magka-partner, nakipag-ugnayan ang VITAS sa Encompass para magbigay ng ilang ancillary service para suportahan ang mga pagpapatakbo ng aming inpatient unit. Dahil malapit ito sa mga pangunahing health care center sa mga county sa North Harris at Southern Montgomery, natural na angkop ang Encompass Rehabilitation Hospital of The Woodlands para isabuhay ang aming "home away from home" para matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente at pamilya sa lugar na ito.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS