Tatlong pulang rosas

Namumulaklak ang Pag-ibig sa Ibayo ng Pagkawala

Pebrero 9, 2024

Mga Lingguhan at Buwanang Support Group

Tungkol sa Virtual na Event na Ito

Pagkatapos na maranasan ang kapaskuhan na hindi kasama ang ating mga mahal sa buhay, paparating naman tayo ngayon sa panahon ng pag-ibig at mga relasyon. Habang paparating na ang Valentine's Day, maaaring pinagluluksaan natin ang pagkawalang ito o nakakaramdam ng kirot ng mga alaala na nagreresulta sa ating kalumbayan.

Habang walang isang "tamang paran" upang maparangalan ang kanilang alaala sa isang espesyal na araw, maaaring makatulong na maglaan ng panahon upang makapagmuni-muni, tandaan, at mapag-isipan ang pagkawala ng kanilang namumuhay na pagkakaroon sa iyong buhay.

Iniimbitahan kayo ng VITAS Healthcare sa isang espesyal na virtual na kaganapan upang matulungan kayong makaya ang pangungulila habang papalapit na ang Valentine's Day. Magkakasamang mamumuno ang mga espesyalista sa pangungulila upang makatulong na mapanatiling namumuhay ang mga alaala ng iyong mahal sa buhay.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.