Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Mga Paunang Direktiba at Paunang Pagpaplano ng Pangangalaga

Abril 10, 2024

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ayon sa mga pag-aaral, ang pakikipag-usap sa mga pasyente tungkol sa kanilang mga layunin at kagustuhan para sa medikal na pangangalaga ay nagpapababa sa mga agresibong interbensyon kapag malapit na sa katapusan ng buhay, nagpapataas sa dami ng pagpapa-enroll sa hospice, nagpapataas ng kasiyahan sa pangangalagang natatanggap, at nagpapataas sa posibilidad na pumanaw ang mga pasyente sa lugar na mas minanais nila.

Tutuklasin sa webinar na ito ang kasaysayan, paggamit, at mga uri ng mga advance na directive, at magbibigay ito ng mga praktikal na payo para sa pagsisimula ng mahihirap ngunit kinakailangang mga pakikipag-usap sa mga pasyente at pamilya/tagapag-alaga.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California, mga Registered Nurse lamang), social worker at certified case manager​​​​​​​, at pati na rin mga lisensiyadong tagapamahala ng nursing home sa mga estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

I-click para Makapag-rehistro

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.