Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Pain Management sa Panahon ng Opioid na Epidemic: Mga Pagsasaalang-alang at Maaaring Magamit para Magtagumpay

Hunyo 13, 2023

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ang pananakit ay isang karaniwang sintomas at isa sa pinaka-karaniwang problema na iniuulat ng mga nakatatanda kapag sila ay nangangailangan ng pangunahing pangangalaga. Idedetalye ng pagtatanghal na ito ang isang malawak na sakop na pagtatasa ng pananakit, mga pagsasaalang-alang kapag nag-reseta ng mga analgesic, at kung kailan maaaring naaangkop ang mga opioid.

Matututuhan ng mga dadalo ang mga estratehiya upang makilala ang mga paggagamot na hindi kaugnay ang opioid bilang bahagi ng isang kumprehensibong plano, at pati na rin ang mga magamit na maaaring maisama upang makatulong na mapamahalaan ang mga pasyenteng gumagamit ng mga opioid.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Ang CME ay aprubado ng isang organisasyon na akreditado ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (AACCME) at dahil dito, ay makakamit ang isa sa mga bagong isang beses na walong oras na pagsasanay na kinakailangan para makapag-renew ng DEA na lisensiya sa simula ng Hunyo 27, 2023.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.