Isang larawan ng lawa sa paanan ng bundok na napalilirigan ng mga puno.

Pinararangalan ang Ating mga Ama: Ang Walang Hangganang Kaugnayan

Hunyo 15, 2023

Matuto Pa tungkol sa VITAS

Tungkol sa Virtual na Event na Ito

Samahan ang VITAS habang magkakasama nating pinararangalan ang iyong minamahal na ama o ang taong iyong itinuturing na ama na wala na dito ngunit nananatili pa rin sa diwa at alaala ngayong Father's Day.

Ang kaganapang ito ay nagtatampok ng mga pagbabasang nagbibigay-suporta mula sa mga dalubhasa sa pangungulila, live na musika, at oras na nakalaan sa pagbabahagi ng mga pinahahalagahang alaala para sa mga nais na makibahagi. Dumalo nang libre sa kaganapang ito mula sa inyong bahay sa pamamagitan ng video o phone conference.

Magpa-rehistro para sa event na ito:

Opsiyonal: bahagi ang pangalan ng Iyong mahal sa buhay

Kung nais mong maisama ang pangalan ng iyong mahal sa buhay sa programa, maaari mong ilagay ito sa ibaba:

Pinatutunayan kong mayroon akong legal na awtoridad alinsunod sa naaangkop na batas na ibunyag ang pangalan ng sumusunod na mahal sa buhay sa pampublikong forum na inilalarawan dito sa Pahina ng Natatanging Pagkilala.