May nurse na nakangiti, nakatayo siya sa harap ng isang grupo ng iba pang mga manggagawa na kaugnay sa pangangalagang pangkalusugan

Kaganapan ng Pagpapahalaga sa mga ​​​​​​​Nurse na nasa East Coast

Mayo 13, 2023

Ipinagdiriwang ng VITAS ang National Nurses Week 2023

Matuto Pa tungkol sa VITAS

Samahan Kami sa Pagbibigay-pasasalamat sa mga Nurse sa Aming mga Kasosyong Asosasyon!

Samahan ang VITAS sa lugar ng East Coast upang maparangalan at maipagdiwang ang mga nurse para sa National Nursing Week! May 1-oras na CE na pagtatanghal na ibibigay sa "Pagiging Isang Mahusay na Pinuno sa Pangangalagang Pangkalusugan sa Isang Bagong Kapanahunan ng Nursing!"

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.