Bahagi ng Amerikanong bandila

Nagpapakita ng Karangalan at Naghahanap ng Kapayapaan: Araw ng Pagbati sa mga Beterano ng Vietnam sa Kanilang Pagbalik

Marso 29, 2023

Nagpapakita ng Karangalan at Naghahanap ng Kapayapaan: Araw ng Pagbati sa mga Beterano ng Vietnam sa Kanilang Pagbalik

Ang webinar na ito ay para sa lahat ng mga doktor ng pangangalagang pangkalusugan, mga tauhan ng pangmatagalang pangangalaga at ang kanilang mga residente, mga residente ng assisted living, at mga beterano ng Vietnam.

Mangyaring samahan kami habang inilalarawan ng aming our itinatampok na tagapagsalita, may-akda, beterano ng Digmaan sa Vietnam, at miyembro ng lupon ng Warfighter Advance na si Jim Crigler ang dahilan kung bakit binuo ang natatanging, pambansang araw na ito, na siyang nagbibigay-suporta sa mga beterano ng Vietnam at sa kanilang mga pamilya. Ibabahagi din niya ang tungkol sa pagkawala ng kanyang matalik na kaibigan at ang kanyang misyon ng karangalan, at pati na rin ang kanyang karanasan sa pagkakaroon ng PTSD.

Kabilang din sa oras na ito ang isang pakikpag-talakayan mula sa mga tauhan ng VITAS na dalubhasa sa PTSD sa katapusan ng buhay at mga natatanging programa ng hospice upang makatulong na makahanap ng kapayapaan.

Itinatampok na Tagapagsalita

  • Jim Crigler, Miyembro ng Lupon ng Warfighter Advance, Beterano ng Digmaan sa Vietnam, at May-akda ng "Mission of Honor"

Iba pang Panelist

  • Lori Netzen, Moderator at Volunteer Manager | VITAS Healthcare
  • John Butler, Panauhing Tagapagsalita at Beterano ng Digmaan sa Vietnam 
  • Larry Hetu-Robert, Manager ng Pangungulila at Tagapag-ugnay sa mga Beterano | VITAS Healthcare

Paunawa: Hindi kasama sa webinar na ito ang CE o CME na mga oras ng credit.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.