Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Pagtukoy ng Prognosis sa Cancer at Non-Cancer na Diagnosis

Marso 22, 2023

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Sinusuportahan ng data na nakabatay sa ebidensya, tutulungan ng webinar na ito ang mga doktor at propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan na matukoy ang mga pasyenteng karapat-dapat sa hospice na may malulubhang karamdaman, kasama ang cancer​​​​​​​, sakit sa puso, sakit sa baga, dementia, sakit sa atay, stroke, at HIV/AIDS.

Tutuklasin ng mga kalahok ang mga trajectory ng pag-aagaw-buhay, paghina ng paggana ng katawan, at mga dahilang sumusuporta sa tumpak na mga diagnosis at prognosis para sa cancer​​​​​​​ at iba pang pangunahing sakit na humahantong sa mga referral sa hospice.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.