Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Ang Kahalagahan ng Hospice Care: Pagpapalawak ng Pagpipilian para sa mga Pasyenteng may mga Malubhang Sakit

Nobyembre 2, 2022

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Bilang pagkilala sa National Hospice and Palliative Care Month, idinisenyo ang webinar na ito para sa mga healthcare professional​​​​​​​ at kasama ang iba't ibang pananaw sa kahalagahan ng hospice care, ang mga serbisyo nito, at ang kasalukuyang kalagayan.

Isasama rito ang personal na pagpapatunay mula sa isang healthcare professional na may karanasan sa end-of-life care na nagpasyang i-refer ang kanyang parehong magulang sa hospice services; mga karaniwang pagtutol na naririnig ng isang palliative care physician mula sa kanyang mga kasamahan sa panggagamot; at mga pananaw ng isang clinician, kasama ng talakayan tungkol sa mga benepisyo ng napapanahong mga referral sa hospice at natatanging mga paraan sa pagkakaroon ng hospice para sa mga komunidad na hindi gaanong nabibigyan ng serbisyo. 

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.