Ang paglubog ng araw sa dagat na kulay asul at ube.

Healthcare Summit ng NBNA at VITAS

Nobyembre 12, 2022

Tungkol sa Interactive Summit na Ito

Bilang pagkilala sa National Hospice and Palliative Care Month, mangyaring samahan ang National Black Nurses Association End-of-Life Ad Hoc Committee at VITAS Healthcare dahil iniimbitahan ka nila sa isang virtual na interactive summit.

Itong 3-oras na CE summit ay maggtatanghal ng mga pambansang tagapagsalita tungkol sa iba't ibang paksa na may kaugnayan sa kung ano ang hinaharap natin bilang mga healthcare providers.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras bawat pagtatanghal. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.