Ang Pinakamatagal na Araw: Isang Mahalagang Webinar na Tinatalakay ang Sakit na Alzheimer

Hunyo 21, 2022

Tungkol sa Webinar na Ito

Idinisenyo para sa mga propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang sa webinar ang mga pananaw mula kay Patti Davis, ang may-akda, nagtatag ng grupo ng suporta, at anak na babae ng dating Unang Ginang kasama ng mga dalubhasa mula sa Alzheimer's Association® at VITAS® Healthcare.

Samahan kami upang malalaman ang tungkol sa mga maaagang tagapagpakilala ng Sakit na Alzheimer, mga klinikal na palatandaan, suporta ng tagapag-alaga at higit pa, at susundan ito ng isang maiksing Q&A na sesyon.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.