Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Advanced Lung Disease: Prognostication at ang Tungkulin ng Hospice

Oktubre 9, 2024

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ang pag-aaral ng kalagayan ni JR, isang 75 taong gulang na pasyenteng may malubhang chronic obstructive pulmonary disease, ay nagsisilbing gabay sa pagtuklas ng malalang lung disease at ang mga benepisyo ng hospice care.

Malalaman ng mga dadalo ang iba't ibang uri ng (ALD), ang karaniwang mga kahirapang nararanasan na dulot ng sintomas, ang epekto ng ALD sa mga pasyente at mga pamilya, at ang mga dahilan na kaugnay sa hindi magandang prognosis. Tutukuyin ng presenter ang mga alituntunin para sa pagiging karapat-dapat sa hospice dahil sa ALD, ibabalangkas ang iba't ibang mga plano sa hospice care, at itataguyod ang halaga ng advance na care planning sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California, mga Registered Nurse lamang), social worker at certified case manager​​​​​​​, at pati na rin mga lisensiyadong tagapamahala ng nursing home sa mga estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Mag-register para sa "Advanced Lung Disease: Prognostication at ang Tungkulin ng Hospice"

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Upang makatanggap ng CE o CME na credit, dapat na panoorin ng mga kalahok ang webinar sa kabuuan nito at kumpletuhin ang isang online na pagsusuri pagkatapos ng kaganapan. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Nakakaranas ka ba ng problema sa pagpaparehistro para sa webinar na ito? Maaaring dulot ito ng iyong browser o ng mga settings ng iyong network. Pumunta sa aming page na mga bagay na malimit itanong tungkol sa webinar upang makahanap ng solusyon.

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na continuing education na credit para sa mga nurse (RN, LPN, LVN, ARNP; sa California, mga Registered Nurse lamang​​​​​​​), social worker, at certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Henri Nammour MD

Henri Nammour, MD

Regional Medical Director - Central and North Florida, VITAS Healthcare

Si Henri Nammour, MD, ay Regional Medical Director para sa VITAS Healthcare, ang leading provider ng end-of-life care sa bansa. Pinapangasiwaan at pinangungunahan ni Dr. Nammour ang medikal na direksyon para sa VITAS sa Central at North Florida, kasama ang mga lokasyon sa Citrus County at sa Nature Coast, Jacksonville, Lake at Sumter county, Mid-State, Orlando, Pensacola, at Volusia at Flagler county.

Si Dr. Nammour ay board certified sa internal medicine, pulmonary medicine, at hospice at palliative medicine. Mayroon siyang 28 taon na klinikal na karanasan, kasama ang kanyang dating tungkulin bilang medical director sa VITAS sa Volusia/Flagler county, Florida.

Natapos ni Dr. Nammour ang kanyang medical degree sa American University of Beirut Faculty of Medicine sa Lebanon. Nakumpleto niya ang residency sa internal medicine sa Maryland General Hospital sa Baltimore at nakatanggap siya ng fellowship sa pulmonary disease at critical care sa St. Luke's-Roosevelt Hospital Center na kaugnay sa Columbia University sa New York City. Isa siyang aktibong miyembro ng American Academy of Hospice and Palliative Medicine at fellow ng American College of Chest Physicians.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.