Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Nutrisyon at Hydration Kapag Malapit na sa Katapusan ng Buhay

Agosto 7, 2024

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Matuto tungkol sa mga etika at praktikal na implikasyon ng artificial na pagpapakain at hydration para sa mga pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay. Mauunawaan ng mga kalahok ang mga benepisyo at kahirapan ng parenteral hydration para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman, kabilang ang mga nauugnay sa tube feeding para sa mga pasyenteng may advanced dementia.

Alamin ang mga indication at contraindication para sa artificial na pagpapakain at hydration, ang ugnayan sa pagitan ng tube feeding at survival ng pasyente, at ang halaga ng mga pakikipag-usap tungkol sa mga layunin ng pangangalaga sa end-of-life care.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California, mga Registered Nurse lamang), social worker at certified case manager​​​​​​​, at pati na rin mga lisensiyadong tagapamahala ng nursing home sa mga estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Magparehistro para sa "Nutrisyon at Hydration Kapag Malapit na sa Katapusan ng Buhay"

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Upang makatanggap ng CE o CME na credit, dapat na panoorin ng mga kalahok ang webinar sa kabuuan nito at kumpletuhin ang isang online na pagsusuri pagkatapos ng kaganapan. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Nakakaranas ka ba ng problema sa pagpaparehistro para sa webinar na ito? Maaaring dulot ito ng iyong browser o ng mga settings ng iyong network. Pumunta sa aming page na mga bagay na malimit itanong tungkol sa webinar upang makahanap ng solusyon.

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; mga Registered Nurse lamang sa California), mga social worker at sertipikadong case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Dr. Zulmarie Ortiz

Zulmarie Ortiz, MD

Medical Director - Miami-Dade at Monroe County, VITAS Healthcare

Si Zulmarie Ortiz, MD, ay medical director ng VITAS Healthcare sa Miami-Dade at Monroe county, Florida. Sumali siya sa VITAS noong 2017 matapos na magsilbi ng apat na taon bilang unang inpatient palliative care physician ng Baptist Hospital of Miami.

Nakumpleto niya ang pagsasanay sa pagkadalubhasa sa hospice at palliative care sa Tampa noong 2012 sa Moffitt Cancer Center, Tampa General Hospital at LifePath Hospice.

Nagtapos si Dr. Ortiz mula sa New York Medical College at isa siyang associate professor sa Florida International University College of Medicine.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming email list para sa mga webinar, mga balita tungkol sa hospice care at higit pa.