Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Sepsis at Post-Sepsis Syndrome

Septiyembre 11, 2024

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ipinakikita ng case study ng isang 66 taong gulang na pasyente ang backdrop ng dalawang diagnostic na sitwasyon-sepsis at post-sepsis na syndrome, na parehong dahilan ng pagkamatay sa ospital at kumplikadong post-acute na pangangalaga.

Sisiyasatin ng mga dadalo ang natural na kasaysayan ng sepsis, ang mga tagapagpahiwatig ng hindi magandang prognosis para sa parehong kundisyon, ang mga benepisyo ng pakikipag-talakayan tungkol sa layunin ng pangangalaga at ang maagang pagkilala ng pagiging karapat-dapat sa hospice sa mga pasyenteng mayroong sepsis, ang kahalagahan ng napapanahong mga referral patungo sa end-of-life care, at isang modelo ng hospice care para sa sepsis.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Mag-register para sa "Sepsis at Post-Sepsis Syndrome"

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Upang makatanggap ng CE o CME na credit, dapat na panoorin ng mga kalahok ang webinar sa kabuuan nito at kumpletuhin ang isang online na pagsusuri pagkatapos ng kaganapan. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Nakakaranas ka ba ng problema sa pagpaparehistro para sa webinar na ito? Maaaring dulot ito ng iyong browser o ng mga settings ng iyong network. Pumunta sa aming page na mga bagay na malimit itanong tungkol sa webinar upang makahanap ng solusyon.

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na continuing education na credit para sa mga nurse (RN, LPN, LVN, ARNP; sa California, mga Registered Nurse lamang​​​​​​​), social worker, at certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Faith Protsman, MD

Faith Protsman, MD

Regional Medical Director - California, VITAS Healthcare

Si Faith Protsman, MD ay ang regional medical director para sa mga programa ng VITAS sa buong California, na responsable sa pagsubaybay at pangangasiwa sa medikal na direksyon para sa mga lokasyon ng VITAS sa East Bay, Oakland at sa Inland Empire, Los Angeles, Orange County, Sacramento, San Diego, San Fernando, San Francisco, at San Gabriel.

Si Dr. Protsman ay board certified sa general medicine at bilang isang medical director ng hospice. Siya ang nag-iisang proprietor at doctor na may buong saklaw na family practice, ang may-ari at counselor​​​​​​​ ng Center for Stress Management, at tagapagsimula ng isang matagumpay na naka-base sa komunidad na hospital palliative care at programa ng hospice, na bawat isa ay nasa Gilroy, California.

Nakamit ni Dr. Protsman ang kanyang medical degree mula sa University of Miami School of Medicine sa Miami, Florida. Natapos niya ang kanyang internship sa Letterman Army Medical Center sa Department of Internal Medicine sa San Francisco, California. Si Dr. Protsman ay isang aktibong miyembro ng California Medical Association, American Academy of General Practice, at Santa Clara County Medical Association.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

MGA CLINICIAN: MAG-SIGN UP PARA SA AMING MGA EMAIL

Sumali sa aming listahan ng email para sa mga webinar, balita tungkol sa Hospice care at higit pa.