Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Malubhang Cancer at Katapusan ng Buhay

Mayo 8, 2024

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ang webinar na ito ay nagbibigay ng pananaw at gabay sa mga hamon ng malubhang cancer sa mga pasyenteng malapit na sa katapusan ng buhay.

Isang case study sa pasyente na nagbibigay ng pamantayan sa pagtuklas ng functional status at prognosis sa malubhang cancer, sa pamamagitan ng hospice bilang aktibong plan of care. Kinikilala nito ang mga pagkakataong hindi nasamantala na maaari sanang nakapagsuporta sa mas maagang mga pakikipagtalakayan sa mga layunin ng pangangalaga, advance na care planning, at mas napapanahong mga referral para sa hospice care.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Mag-register para sa "Malubhang Cancer at Katapusan ng Buhay"

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Upang makatanggap ng CE o CME na credit, dapat na panoorin ng mga kalahok ang webinar sa kabuuan nito at kumpletuhin ang isang online na pagsusuri pagkatapos ng kaganapan. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na continuing education na credit para sa mga nurse (RN, LPN, LVN, ARNP; sa California, mga Registered Nurse lamang​​​​​​​), social worker, at certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Ileana Leyva, MD

Ileana Leyva, MD

Regional Medical Director - South Florida, VITAS Healthcare

Si Ileana Leyva, MD, ay nakatuon sa pagkamit ng tagumpay sa mga bagong kapaligiran, ito man ay bilang isang pediatrician sa isang busy na Chicago ICU o, sa kanyang kasalukuyang tungkulin bilang regional medical director para sa VITAS sa South Florida.

Pagkatapos makakuha ng bachelor's degree sa biology mula sa University of Miami, sinundan ito ni Dr. Leyva ng MD mula sa Central Eastern University sa Dominican Republic.

Pagbibigay-tuon sa kaalaman, adbokasiya, at kawanggawa ang gumagabay kay Dr. Leyva sa kanyang pagtuklas ng mga solusyong mapapakinabangan ng buong komunidad ng hospice: mga pasyete, pamilya, tagapangalaga, at healthcare provider.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.