Salamat sa Pag-a-apply na Mag-volunteer

Nais mong malaman pa ang tungkol sa pagvo-volunteer sa hospice?

Si Rogie ay isang volunteer ng VITAS Paw Pals. Panoorin ang video upang makita siya at ang iba pang aso kasama ang kanilang taong kasama na bumisita sa mga pasyente ng VITAS upang magbigay ng kaginhawahan at pagmamahal.