Salamat sa paglaan ng oras sa pagsabi sa amin tungkol sa iyong karanasan.

Mahalaga sa amin ang bawat pasyente. Kung nais mong may makipag-ugnayan sa iyo, makikipag-ugnayan kami gamit ang paraang pinili mo.