Inpatient na Hospice Unit ng VITAS sa Methodist Healthcare System

8109 Fredericksburg Road

3rd Floor

San Antonio, TX 78229

Nagsisilbi ang VITAS Inpatient Hospice Unit sa Methodist Healthcare System bilang bahay kapag kailangan ng mga pasyente sa hospice sa Bexar County ang pansamantalang inpatient care upang palakasin sila bago sila umuwi sa kanilang bahay.

Naiintindihan namin kung gaano kahalaga ang bahay para sa mga pasyente ng hospice, ngunit kung sakaling kailanganing manatili ng iyong mahal sa buhay sa VITAS Inpatient Hospice Unit sa Methodist Healthcare System, magagalak kang malaman na gumawa kami ng isang tahimik at tila bahay na kapaligiran kung saan maaaring pangasiwaan ang problemang medikal nang mahusay at may habag.

Ang Inpatient na Hospice Unit Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS