Inpatient Hospice Unit ng VITAS sa Campus of St. Joseph's Wayne Hospital

220 Hamburg Turnpike

Wayne, NJ 07470

Kapag kailangan ng mga pasyente sa hospice ng pag-aalaga na higit sa mapapangasiwaan sa bahay, idinisenyo ang inpatient hospice unit ng VITAS sa Campus of St. Joseph's Wayne Hospital, para magbigay ng comfort care anumang oras sa isang magiliw at maaliwalas na lugar. Layunin naming tulungan ang pasyenteng makabalik sa bahay sa lalong madaling panahon.

Ang inpatient unit staff ng VITAS, mula sa mga doktor hanggang sa mga chaplain, ay naglalaan ng oras para makausap ang mga pasyente at pamilya, at makinig sa kanila. Ang aming inpatient unit ay may espasyo para sa mga pampamilyang pagtitipon, ngunit nag-aalok din ng mga tahimik na kwarto para sa pagdarasal, pagninilay, at pag-uusap.

Kilalanin ang Inpatient Team ng VITAS

Isang VITAS IPU team manager

Team Manager

Pinapangasiwaan ng team manager ang lahat ng pag-aalaga sa pasyente sa inpatient na hospice unit.
Isang Doktor sa VITAS

Doktor

Masusing sinusubaybayan ng doktor ang paglubha ng karamdaman ng pasyente, nagrereseta ng mga naaangkop na gamot, at nakikipatulungan sa pag-aalaga sa iba miyembro ng team.
Isang hospice nurse sa VITAS

Hospice Nurse

Sanay ang hospice nurse sa pagsusuri at pangangasiwa ng sakit na nararamdaman at iba pang sintomas. Maaari ding tumulong ang isang nurse sa personal care.
Isang social worker sa VITAS

Social Worker

Ang social worker ay tumatayo bilang magiliw at sanay na tagapakinig at nagbibigay ng emotional support.
Isang chaplain ng VITAS

Chaplain

Tinutugunan ng chaplain ang mga ispirituwal na pangangailangan ng mga pasyente at mga pamilya mula sa iba't ibang paniniwala, at maaari siyang makipagtulungan sa kanilang pari.
Isang bereavement specialist sa VITAS

Espesyalista sa pangungulila sa pagpanaw ng tao

Ang isang bereavement specialist ay nagbibigay ng suporta sa pangungulila at pagluluksa para sa mahal sa buhay ng pasyente.
Isang boluntaryo sa VITAS

Volunteer

Ang hospice volunteer ay maaaring magdala ng musika o isang Paw Pals animal companion, at naglalaan ng oras para malibang ang pasyente at pamilya.
Ang Team sa Pag-aalaga ng VITAS