Hospice Care sa Panahon ng COVID-19 na Pandemic

Nananatili ang VITAS Healthcare bilang isang may dedikasyong provider at ka-partner sa panahon ng COVID-19 na pandemic.

Mayroon kaming kaalaman at handa naming gamitin ang aming mobility-first na platform at mga serbisyo sa telehealth para masiguro ang patuloy na suporta para sa aming mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.