Mga Facilitator sa Matatawagang Support Group sa Pangungulila

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa matatawagang support group sa pangungulila, puwede kang makipag-ugnayan sa group facilitator na nakalista sa ibaba.

Paunawa: Hindi ito mga numero ng telepono para sa pagsali sa meeting; isang team member ng VITAS Bereavement Services ang magbibigay sa iyo ng numero ng teleponong iyon kapag nakapagparehistro ka na.

Mga Lingguhang Support Group

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Pagkawala ng Asawa Lunes Danielle Brown 877.686.6475 Danielle.Brown@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Martes Robin Gallant 866.315.1895 Robin.Gallant@vitas.com
Pagkawala ng Magulang Martes Dale Poland 833.596.0236 Dale.Poland@vitas.com
Nagsasalita ng Kastila Huwebes Erica Welty 866.249.9336 Erica.Welty@vitas.com
Pagkawala ng Nakakatanda Huwebes David Howell 855.851.1020 David.Howell@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Biyernes Kelli Adams 844.799.3933 Kelli.Adams@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Biyernes Ruth Lesher 877.592.0583 Ruth.Lesher@Vitas.com

Mga Buwanang Support Group

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Nagsasalita ng Kastila Ika-1 Martes Erica Welty 866.249.9336 Erica.Welty@vitas.com
Mga Kababaihan at Pangungulila Ika-2 Martes Patricia Brown 877.314.0806 Patricia.Brown@vitas.com
Mga Kabataan at Pangungulila Ika-2 Martes Amy Stallings 844.786.9466 Amy.Stallings@vitas.com
Mga Beterano at Pangungulila Ika-3 Martes Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
LGBT+ at Pangungulila Ika-4 na Martes Larry Robert 844.210.8366 Larry.Robert@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Ika-1 Miyerkules Kevin Stowe 888.507.9882 Kevin.Stowe@vitas.com
Pangkalahatang Suporta Ika-2 Huwebes April Moxley 877.589.9615 April.Moxley@vitas.com
Ang mga Bata at ang Pangungulila Ika-4 na Huwebes Barbara Adams-Plyer 855.457.2269 Barbara.Adams-Plyer@vitas.com
Mga Kalalakihan at Pangungulila Ika-1 Biyernes Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Handa ka na bang sumali sa isang matatawagang support group?