Mga Facilitator ng Support Group para sa Tagapag-alaga

Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa support group sa pangungulila, puwede kang makipag-ugnayan sa group facilitator na nakalista sa ibaba.

Tandaan: Hindi ito ang mga numerong tatawagan para makasali sa meeting; isang miyembro ng VITAS team ang magbibigay sa iyo ng numero ng telepono o link sa Zoom kapag nakapag-register ka na.

Mga Grupo sa Telepono

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Pangkalahatang Suporta para sa Tagapag-alaga Lunes Carolyn Doherty 844.774.5317 Carolyn.Doherty@vitas.com
Pag-aalaga para sa Aking Mahal sa Buhay sa panahon ng COVID-19 Martes David Tokpah 866.554.4827 David.Tokpah@vitas.com
Pag-aalaga para sa Aking Mahal sa Buhay sa panahon ng COVID-19 Huwebes Jason Fairbanks 833.983.0984 Jason.Fairbanks@vitas.com

Grupo sa Zoom

Paksa Araw Facilitator Telepono Email
Pangkalahatang Suporta para sa Tagapag-alaga Huwebes Barbara Adams-Plyer 855.457.2269 Barbara.Adams-Plyer@vitas.com

Handa ka na bang sumali sa isang support group para sa tagapag-alaga?