Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Pagpapabawas ng Readmission at Pagpapaikli ng Tagal ng Pagtigil

Marso 6, 2024

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Sinusuportahan ng peer-reviewed na pananaliksik, matututo ang mga dadalo kung paano pinapahusay ng hospice ang ang koordinasyon ng pangangalaga para sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman, pagpapababa ng mga admission sa ospital at tagal ng pananatili habang pinapahusay ang mga sukatan ng kalidad ng CMS.

Mauunawaan ng mga dumadalo ang Hospital Readmission Reduction Program ng Medicare sa konteksto ng reporma sa pangangalagang pangkalusugan at tumatandang populasyon, at matukoy ang mga kundisyong nauugnay sa readmission na posibleng pamulan ng mga multa.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California, mga Registered Nurse lamang), social worker at certified case manager​​​​​​​, at pati na rin mga lisensiyadong tagapamahala ng nursing home sa mga estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Magparehistro para sa webinar na ito:

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Upang makatanggap ng CE o CME na credit, dapat na panoorin ng mga kalahok ang webinar sa kabuuan nito at kumpletuhin ang isang online na pagsusuri pagkatapos ng kaganapan. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na continuing education na credit para sa mga nurse (RN, LPN, LVN, ARNP; sa California, mga Registered Nurse lamang​​​​​​​), social worker, at certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Faith Protsman, MD

Kamal Wahab, MD

Gainesville Medical Director for VITAS Healthcare

Kamal Wahab, MD, is Medical Director for VITAS® Healthcare in our Gainesville and Lecanto, Florida programs. He oversees the care of patients in their homes, nursing homes, and senior living communities. He also educates community physicians and healthcare partners about the benefits and value of hospice and palliative care.

Dr. Wahab earned his medical degree at the University of Balamand Faculty of Medicine and Medical Sciences in Achrafieh, Lebanon, at Saint George Medical Center. Dr. Wahab joined VITAS in 2021 following completion of a hospice and palliative medicine fellowship at the University of Miami/Jackson Memorial Hospital in Miami, Florida.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.