Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Advanced Lung Disease: Prognostication at ang Tungkulin ng Hospice

Oktubre 11, 2023

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Ang pag-aaral ng kalagayan ni JR, isang 75 taong gulang na pasyenteng may malubhang chronic obstructive pulmonary disease, ay nagsisilbing gabay sa pagtuklas ng malalang lung disease at ang mga benepisyo ng hospice care.

Malalaman ng mga dadalo ang iba't ibang uri ng (ALD), ang karaniwang mga kahirapang nararanasan na dulot ng sintomas, ang epekto ng ALD sa mga pasyente at mga pamilya, at ang mga dahilan na kaugnay sa hindi magandang prognosis. Tutukuyin ng presenter ang mga alituntunin para sa pagiging karapat-dapat sa hospice dahil sa ALD, ibabalangkas ang iba't ibang mga plano sa hospice care, at itataguyod ang halaga ng advance na care planning sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya.

Inihahandog ang webinar na ito para sa CME at CE na credit:

  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).
  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.