Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Ang Kahalagahan ng Hospice sa Medicare

Hunyo 14, 2023

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Patuloy na ipinakikita ng katunayan na pinabubuti ng hospice ang kalidad ng pangangalaga para sa mga pasyente at pamilyang may malubhang karamdaman. Nitong kamakailan, ipinakita ng paghahambing na pagtatasang naka-batay sa isa sa pinaka-masusing pagkolekta ng impormasyon tungkol sa paggastos sa hospice na ang benepisyo ay nagbunga ng pagtitipid sa gastos sa huling anim na buwan ng buhay, at pati na rin nang hanggang sa isang taon ng pagkaka-enroll sa hospice.

Pag-aaralan ng grupong ito na binubuo ng iba't ibang tao ang mga resultang ito sa buong haba ng magkakaibang panahon sa kasaysayan ng malubhang karamdaman, kabilang ang DEI na pagsasaalang-alang.

Pag-uusapan ng mga manggagamot na dalubhasa sa hospice care at palliative care ang kahalagahan ng napapanahon na pagtanggap ng ganitong uri ng pangangalaga nang mas maaga sa kasaysayan ng sakit, ang kalidad ng pangangalaga, at ang mga natitipid sa gastos para sa mga pasyente, pamilya, at sa sistema ng kalusugan.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Magparehistro para sa "Ang Kahalagahan ng Hospice sa Medicare"

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Para makakuha ng CME/CE na credit, dapat panoorin nang buo ng mga kalahok ang webinar at dapat nilang kumpletohin ang online na pagsusuri pagkatapos ng event. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na continuing education credit para sa mga nurse (RN, LPN, LVN, ARNP; mga Registered Nurse lang sa California), social worker, at certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.

Mga Tampok na Eksperto

Jennifer O'Neill, DNP, MBA
National Director, Palliative Care
VITAS Healthcare

Lauren Loftis, MD, FAAHPM, ABFM, HMDC
Medical Director
VITAS Healthcare

Joseph Shega, MD
Chief Medical Officer
VITAS Healthcare

Judi Lund Person, BA, MPH, CHC
VP, Regulatory and Compliance
National Hospice & Palliative Care Organization

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.