Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Mga Beteranong Malapit na sa Katapusan ng Buhay: Mga Partikular na Pangangailangan, Dalubhasang Pangangalaga

Nobyembre 16, 2022

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Mag-register para sa "Mga Beteranong Malapit na sa Katapusan ng Buhay: Mga Partikular na Pangangailangan, Dalubhasang Pangangalaga"

Dapat mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar sa pamamagitan ng parehong email address na ginamit nila para mag-register. Para makakuha ng CE na credit, dapat panoorin nang buo ng mga kalahok ang webinar at dapat nilang kumpletohin ng online na pagsusuri pagkatapos ng event. Pagkatapos nito, makakatanggap sila ng certificate na puwedeng i-download, i-print, at punan.

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay aprubado para sa isang oras na continuing education credit para sa mga nurse (RN, LPN, LVN, ARNP; mga Registered Nurse lang sa California), social worker, at certified case manager. Puwede ring makatanggap ang mga licensed nursing home administrator sa Estado ng Florida at Illinois ng isang oras na continuing education credit. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.