Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Sepsis at Post-Sepsis Syndrome

Septiyembre 22, 2021

Mga FAQ Tungkol sa Mga Webinar sa VITAS

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Doktor at Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang webinar na ito ay inihahandog para sa parehong CE at CME na credit:

  • Ang CE na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.
  • Ang CME na credit ay para sa mga doktor (MD, DO), nurse practitioner (NP), at physician assistant (PA).

Makakatanggap ang mga dumalo ng isang oras ng continuing education.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Sepsis at Post-Sepsis Syndrome"

Mga Nurse at Case Manager

Para magkaroon ng CE credit, dapat panoorin ng mga attendee ang buong webinar, sagutan ang isang online na post-event na evaluation, at i-download ang sarili nilang CE certificate. Dapat magparehistro at mag-sign in ang mga kalahok sa live na webinar gamit ang iisang email address.

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Mga Doktor

Logo ng Jointly Accredited Provider

Mahusay na Pagtatapos - Dapat kumpletohin ng mga mag-aaral ang isang evaluation form para makatanggap ng certificate ng pagkumpleto. Dapat kang lumahok sa buong aktibidad dahil walang partial credit na maibibigay. Kung naghahanap ka ng continuing education na credit para sa isang kadalubhasaan na hindi nakalista sa ibaba, responsibilidad mong makipag-ugnayan sa iyong licensing/certification board para matukoy ang pagiging kwalipikado sa kurso para sa iyong kinakailangang licensing/certification.

Mga Doktor - Bilang suporta sa pagpapahusay ng pangangalaga sa pasyente, plinano at ipinapatupad ng Amedco LLC at VITAS Healthcare ang aktibidad na ito. Ang Amedco LLC ay accredited ng Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE), at American Nurses Credentialing Center (ANCC), para makapagbigay ng continuing education para sa healthcare team. Pahayag sa Pagtatalaga ng Credit - Itinatalaga ng Amedco LLC na ang live na aktibidad na ito ay may maximum na 1.00 na AMA PRA Category 1 na (mga) CreditTM. Ang mga doktor ay dapat lang kumuha ng credit na naaayon sa kanilang paglahok sa aktibidad.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Faith Protsman, MD

Faith Protsman, MD

Regional Medical Director - California, VITAS Healthcare

Si Faith Protsman, MD ay ang regional medical director para sa mga programa ng VITAS sa buong California, na responsable sa pagsubaybay at pangangasiwa sa medikal na direksyon para sa mga lokasyon ng VITAS sa East Bay, Oakland at sa Inland Empire, Los Angeles, Orange County, Sacramento, San Diego, San Fernando, San Francisco, at San Gabriel.

Si Dr. Protsman ay board certified sa general medicine at bilang isang medical director ng hospice. Siya ang nag-iisang proprietor at doctor na may buong saklaw na family practice, ang may-ari at counselor​​​​​​​ ng Center for Stress Management, at tagapagsimula ng isang matagumpay na naka-base sa komunidad na hospital palliative care at programa ng hospice, na bawat isa ay nasa Gilroy, California.

Nakamit ni Dr. Protsman ang kanyang medical degree mula sa University of Miami School of Medicine sa Miami, Florida. Natapos niya ang kanyang internship sa Letterman Army Medical Center sa Department of Internal Medicine sa San Francisco, California. Si Dr. Protsman ay isang aktibong miyembro ng California Medical Association, American Academy of General Practice, at Santa Clara County Medical Association.