Isang closeup ng isang taong nagta-type sa isang laptop keyboard

Webinar: Nutrisyon at Hydration sa Pasyente ng Hospice

Agosto 4, 2021

Mga FAQ Tungkol sa Mga Webinar sa VITAS

Tungkol sa Webinar na ito para sa Mga Propesyonal sa Pangangalagang Pangkalusugan

Upang maibahagi ang klinikal na pagkadalubhasa sa pangangalaga sa katapusan ng buhay na binubuo namin simula pa noong 1978, naghahandog ang VITAS Healthcare ng mga libreng webinar mula sa mga may karanasang propesyonal sa hospice para magbigay-kaalaman tungkol sa mga benepisyo ng hospice.

Ang continuing education na credit ay para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California ay Registered Nurse lang), social worker, at certified case manager, at pati na rin sa mga lisensiyadong nursing home administrator sa estado ng Florida at Illinois.

Puwedeng makakuha ang mga dadalo ng isang CE na oras. Tingnan sa ibaba para sa kumpletong impormasyon ukol sa certification at mga tagubilin.

Kung kailangan mo ng tulong dahil sa isang kapansanan, magpadala po ng email sa amin sa webinars@vitas.com.

Mag-register para sa "Nutrisyon at Hydration sa Pasyente ng Hospice"

Mga Nurse at Case Manager

Ang aktibidad na ito ay inaprubahan para sa isang oras na credit sa continuing education para sa mga nurse (RN, LPN, LVN; sa California Registered Nurses lang), Social Worker, at Certified Case Manager. Puwede ring tumanggap ang mga Licensed Nursing Home Administrator sa estado ng Florida at Illinois ng isang oras na credit sa continuing education. Kailangan ang pagdalo sa buong online na webinar, pati na rin ang pagkumpleto ng isang maikling online na evaluation. Makukuha ang mga certification pagkatapos nito.

Itinatampok na Eksperto sa VITAS

Dr. Zulmarie Ortiz

Zulmarie Ortiz, MD

Medical Director - Broward County, VITAS Healthcare

Si Zulmarie Ortiz, MD, ay medical director ng VITAS Healthcare sa Broward County, Florida. Sumali siya sa VITAS noong 2017 matapos na magsilbi ng apat na taon bilang unang inpatient palliative care physician ng Baptist Hospital of Miami.

Nakumpleto niya ang pagsasanay sa pagkadalubhasa sa hospice at palliative care sa Tampa noong 2012 sa Moffitt Cancer Center, Tampa General Hospital at LifePath Hospice.

Nagtapos si Dr. Ortiz mula sa New York Medical College at isa siyang associate professor sa Florida International University College of Medicine.